પવન અને માણસ માં એક ગજબ ની સભ્યતા છે ક્યારે ફરી જાય કંઈ ખબર જ ના પડે

    😊 શુભ સવાર 😊