good morning msg - Festival Poster | Messages | Shayari

Latest Post

Wednesday, 11 September 2019

good morning msg

તકલીફના પહેલા બે અક્ષરમાં જ તક છુપાયેલી છે,
માટે તકલીફ પડે તો તેમાંથી તક શોધતા શીખી લો સફળતા નક્કી મળશે.

 😘 શુભ સવાર 😘


No comments:

Post a Comment