ધર્મ કોઈ પણ હોય - Gujarati - Love - Sad - Funny - Attitude Whatsapp Sttaus - Festival Poster | Messages | Shayari

Latest Post

Thursday, 22 April 2021

ધર્મ કોઈ પણ હોય - Gujarati - Love - Sad - Funny - Attitude Whatsapp Sttaus

Gujarat Love, Sad, Funny, Attitude Whatsapp Status And Quotes

Gujarati Status,gujarati love shayari with photo,Gujarati Whatsapp Status,gujarati shayari for friends,gujarati love status,gujarati shayari sad,attitude status in gujarat,sad gujarati status,gujarat attitude status,new gujarati status,whatsapp status in gujarat,gujarati shayari,best gujarati status,gujarati quotes,gujarati status in gujarati language,latest gujarati status,whatsapp status in gujarati words,new gujarati status,gujarati status download, sad status in gujarati etc..
 


Gujarati - Love - Sad - Funny - Attitude Whatsapp Sttaus

 
 
ધર્મ કોઈ પણ હોય
સારા માણસ બનો દોસ્ત
કેમ્ કે હિસાબ તમારા
કર્મ નો થશે ધર્મ નો નહિ


 

No comments:

Post a Comment