good morning quotes with images - Hp Video Status

Latest Post

Friday 13 September 2019

good morning quotes with images

દરેક વસ્તુનો બદલાવ નક્કી છે સંસારમાં સાહેબ,
બસ થોડી રાહ જોવો,
કોઈનું દિલ બદલશે,
તો કોઈના દિવસ બદલશે..

   Good Morning


No comments:

Post a Comment